Vedenie porád - základná zručnosť manažéra a lídra

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti manažérov viesť porady, Identifikovať slabiny manažéra a zabezpečiť jeho rozvoj, naučiť sa využívať metódy vedenia porady v praxi.

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, tímlídri a vedúci skupín, majitelia firiem

Vedenie porád
Vedenie porád

OBSAH:

A. Aký typ porady zvoliť, aby bola zaujímavá a efektívna : Druhy porád - operatívna, výrobná, manažérska, riešiteľská, kontrolná, krízová, ciele porád, prínosy porád.

B. Zásady prípravy porady: program, priority, časové limity, výsledok, zápisnica, zasadací poriadok.

C. Vedieť viesť poradu, poznať typológiu účastníkov porady: identifikácia typov účastníkov, zásady vedenia, rozhodovanie.

D. Odstrániť chyby pri vedení porady : organizačné nedostatky, chyby účastníkov, chyby vo vedení porád.

E.  Zvládať kritické situácie a konflikty: predvídať potenciál konfliktu, využiť metódy riešenia - 2 stupňová metóda, rozpoznať manipulatívne techniky zo strany účastníkov porady, naučiť sa zvládať manipulatívne techniky


ON LINE kurz: VEDENIE PORÁD

CENA: 120.-eur bez DPH/ os./3hodiny

TERMÍN: podľa dohody


ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ - Osobná účasť ( 1. deň ) : VEDENIE PORÁD

Cena: 105-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ (osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.