Vedenie porád - základná zručnosť manažéra a lídra

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti manažérov viesť porady, Identifikovať slabiny manažéra a zabezpečiť jeho rozvoj, naučiť sa využívať metódy vedenia porady v praxi.

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, tímlídri a vedúci skupín, majitelia firiem

OBSAH ( možnosť aplikácie obsahu na vzdelávacie potreby účastníkov):

A. Aký typ porady zvoliť, aby bola zaujímavá a efektívna : Druhy porád - operatívna, výrobná, manažérska, riešiteľská, kontrolná, krízová, ciele porád, prínosy porád.

B. Zásady prípravy porady: program, priority, časové limity, výsledok, zápisnica, zasadací poriadok.

C. Vedieť viesť poradu, poznať typológiu účastníkov porady: identifikácia typov účastníkov, zásady vedenia, rozhodovanie.

D. Odstrániť chyby pri vedení porady : organizačné nedostatky, chyby účastníkov, chyby vo vedení porád.

E. Zvládať kritické situácie a konflikty: predvídať potenciál konfliktu, využiť metódy riešenia - 2 stupňová metóda, rozpoznať manipulatívne techniky zo strany účastníkov porady, naučiť sa zvládať manipulatívne techniky

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.