Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Vedenie porád  - základný riadiaci nástroj manažéra a lídra

Košice/

1 deň

viď ÚVOD

/ podľa záujmu

 

120

 

144

 

 

 

 

 

  ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

           * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

             a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

             b/ účastník sa záväzne prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

 

             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV.

Kľúčové slová: porada, vedenie porád, príprava porady, druhy porád, ciele porád,zápisnica, zasadací poriadok, typ účastníka, organizačné nedostatky, chyby účastníkov,kritické situácie, metódy riešenia,manipulatívne techniky