Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Manažment času

Košice/

1 deň

viď Úvod

podľa záujmu

 

120

 

144

 

 

 

 

 

  ON-LINE PRIHLÁŠKA

 * Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

 a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

  b/ účastník sa  prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu


             PRIHLÁŠKA JE V SEKCII : " ON-LINE PRIHLÁŠKA"

Kľúčové slová: manažment času, čas, riadenie času, povaha času, straty pracovného času, time managment, výkonnové krivky, zlodej času, SMART, Eisenhower, Paret, ABC, Burn out, stres, životná rovnováha, pozitivizmus,