Time management- ako uspieť aj keď mám veľa práce

Cieľ kurzu: odhaliť prejavy nesprávneho riadenia času a odstrániť ich, naučiť sa zvládať "zlodejov času", získať čas a nadobudnúť životnú rovnováhu.

Cieľová skupina: manažéri a lídri, zamestnanci, všetci čo chcú " zlepšiť " využívanie svojho času

OBSAH ( možnosť aplikácie obsahu na vzdelávacie potreby účastníkov):

Prejavy nesprávneho riadenia času: povaha času, stupeň využitia času, príčiny straty pracovného času.

Typológia "time manažéra": zodpovedný, dominantný, iniciatívny, rovnomerný typ.

Využitie času a výkonové krivky: ranná a večerná typológia, koncentrácia, vplyvy rušenia.

Kde strácame čas a ako zvládať zlodejov času: časový snímok dňa, prerušenia ( vedomé, podvedomé - akustické, vizuálne, klimatické, zlodeji času - test, opatrenia.

Stanovovanie cieľov- krátkodobých, dlhodobých: SMART , KARAT.

Techniky na určovanie priorít: EISENHOWER, PARET, ŠACHOVNÍCA, denné plánovanie - metóda ABC.

Ako odstrániť stres a získať životnú rovnováhu: BURN OUT - ako zvládnuť vyhorenie, rovnováha
životných sfér, metódy na zvládanie stresu, pozitivizmus v živote.

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.