Efektívne vyjednávacie zručnosti pre obchod a nákup

Cieľ kurzu: rozvíjať zručnosti nákupcov a obchodníkov pri vyjednávaní, naučiť ako znížiť náklady a zvýšiť zisk firmy, identifikovať potrebne zmeny v nákupe a obchodovaní

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, Obchodníci, Nákupcovia

OBSAH ( možnosť aplikácie obsahu na vzdelávacie potreby účastníkov):

Ako zlepšiť prípravu na vyjednávanie: získavanie informácií a segmentácia zákazníkov, príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup, stanovovanie cieľov (BATNA, metóda O-P-M), stratégia vyjednávania ( WIN-WIN, WIN-LOST, LOST-LOST), príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok, protokol, taktika, príprava podmienok na vyjednávanie.

Správnou komunikáciou získať výhody: dešifrovanie signálov počas vyjednávania, verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia, aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, "4 uši", NLP - presvedčovacie vzorce.

Zvládať taktiky a manipulácie pri vyjednávaní: výber taktík vo vyjednávaní, manipulatívne techniky ( popis, výhody, nevýhody, použitie ).

Prečítať typológiu protihráča a využiť ju vo svoj prospech: problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy), pozičný, kompromisný, principiálny, ústupový, indiferentný vyjednávač.

Vyriešiť konfliktné situácie počas vyjednávania: zásady riešenia konfliktov, ako predchádzať konfliktom, dvojstupňová metóda riešenia konfliktu.

Správne rokovať o cene: zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní, analýza cenového rozhovoru, informácie 2+1+1.

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.