Názov programu

Miesto/

Rozsah

Termín

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Vyjednávacie zručnosti pre nákupcov a obchodníkov

Košice/

1 deň

viď ÚVOD
resp.
/podľa záujmu

 

95.-

 

114.-

 

 

 

 

 

          ON-LINE PRIHLÁŠKA

 

* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:    

a/  ide o druhého a ďalšieho účastníka kurzu

b/ účastník sa prihlásil a zaplatil 30 dni pred začiatkom kurzu

             PRIHLÁŠKA JE AJ V SEKCII  "ON-LINE PRIHLÁŠKA" ,  ALEBO V KATALÓGU KURZOV

Kľúčové slová: vyjednávanie, vyjednávacie zručnosti, nákupca, obchodník, príprava na vyjednávanie, komunikácia, taktiky, manipulácie, typológia, konflikt, rokovania o cene, cena