Stres a konflikt manažment - cesta k úspechu

Cieľ kurzu: riešiť komplikované situácie, zvládať konflikty bez negatívnych následkov, vedieť odstrániť, alebo zvládnuť stresové situácie.

Cieľová skupina: manažment a riadiaci pracovníci, Tímlidri a vedúci skupín, obchodníci, politici.

OBSAH:

Ako vybudovať pozitívne myslenie: 2 %, pravidla a chaos, otázka " Prečo" , čo viem resp. neviem ovplyvniť...

Kde vznikajú konflikty a aké sú zdroje vzniku: organizačný kontext- absencia procesov a pravidiel, absencia cieľov, prenos vzorcov správania.

Ako vyriešiť konflikt: analýza problému, analýza stanovísk strán v konflikte, analýza záujmov, možnosti riešení konfliktu, rozhodnutie sa pre niektoré z riešení, realizácia riešenia, kontrola realizácie.

Príčiny a symptómy stresu: identifikácia stresorov na pracovisku, symptómy stresu v rovine emočnej, telesnej, myšlienkovej a v rovine správania, identifikácia všeobecných a individuálnych prejavov, prežívanie stresových situácií.

Základne techniky a stratégie na zvládanie stresu: predchádzanie stresovým situáciám, odbúravanie              a zvládanie stresu, relaxačné techniky, cvičenia na reguláciu myšlienkových pochodov.

Relaxačné techniky - praktické ukážky

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.