LUMATEL s.r.o., IČO: 47 212 454, DIČ: 202 380 5146, IČ DPH: SK2023805146


LUMATEL s.r.o.

Za Mostom 1688/1b, 

Košice- Krásna, 04018

E-mail:

kurzy@lumatel.sk

lumatel@lumatel.sk

Sledujte ma

Facebook
Twitter
 

Fakturačné údaje:

LUMATEL s.r.o.

Adresa: Za Mostom 1688/1 B, 040 18 Košice- Krásna

Účet: UniCredit Bank a.s.

SK 07 1111 0000 0012 1928 3003

Účet: 12 19 28 30 03 / 1111

BIC: UNCRSKBX

IČO: 47 212 454

DIČ: 2023805146

IČ DPH: SK2023805146