Koučing, mentoring - nástroje rozvoja seba, alebo zamestnancov

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti interného kouča a mentora, identifikovať slabiny mentora a koča, zabezpečiť jeho rozvoj, naučiť využívať metódy koučovania a mentoringu.a zabezpečiť jeho rozvoj, naučiť sa využívať metódy vedenia porady v praxi.

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, tímlídri a vedúci skupín, mentori a koučovia.

Koučing a mentoring
Koučing a mentoring

OBSAH:

A. Piliere koučovania: koučovanie a jeho miesto v riadení výkonu a rozvoja podriadených, rizika koučovacieho prístupu v riadení, situácie vhodné na koučovanie podriadeného, kľúčové kroky koučovania podriadeného, vnútorná motivácia a angažovanosť.

B. Otázky v koučovaní : zatvorené versus otvorené otázky, otvorené a otvorenejšie otázky, silné otázky pri koučovaní.

C. Aktívne počúvanie komunikačný vzorec, backtracking v koučovaní, zrkadlenie a neverbálna komunikácia pri koučovaní, práca s hlasom, zručnosti aktívneho počúvania.

D. Koučovacie nástroje manažéra : škálovanie, plánovací kruh, SMART, akčné kroky.

E. Koučovací rozhovor s podriadeným : štruktúra a kroky koučovacieho rozhovoru, GROW metóda, preberanie zodpovednosti za cieľ.


ONE-ON-ONE kurz: KOUČING, MENTORING (1 účastník)

CENA: 105,00.-eur bez DPH/ os./Trvanie kurzu: 4 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)

TERMÍN: Prosím vyplňte v Rezervácií účasti

APLIKÁCIE: MS TEAMS, 


E-LEARNING: KOUČING, MENTORING (max 5 osôb))

CENA: 105,00.-eur bez DPH/ os./Trvanie kurzu: 4 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)

TERMÍN: Prosím vyplňte v Rezervácií účasti
ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ - Osobná účasť ( 1. deň ) : KOUČING, MENTORING

Cena: 105,00.-eur bez DPH/os

TERMÍN: podľa záujmuKLASICKÝ KURZ (osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.