Koučing, mentoring - nástroje rozvoja seba a podriadených

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti interného kouča a mentora, identifikovať slabiny mentora a koča, zabezpečiť jeho rozvoj, naučiť využívať metódy koučovania a mentoringu,             a zabezpečiť jeho rozvoj, naučiť sa využívať metódy vedenia porady v praxi.

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, tímlídri a vedúci skupín, mentori a koučovia.

OBSAH:

A. Piliere koučovania: koučovanie a jeho miesto v riadení výkonu a rozvoja podriadených, rizika koučovacieho prístupu v riadení, situácie vhodné na koučovanie podriadeného, kľúčové kroky koučovania podriadeného, vnútorná motivácia a angažovanosť.

B. Otázky v koučovaní : zatvorené versus otvorené otázky, otvorené a otvorenejšie otázky, silné otázky pri koučovaní.

C. Aktívne počúvanie : komunikačný vzorec, backtracking v koučovaní, zrkadlenie a neverbálna komunikácia pri koučovaní, práca s hlasom, zručnosti aktívneho počúvania.

D. Koučovacie nástroje manažéra : škálovanie, plánovací kruh, SMART, akčné kroky.

E. Koučovací rozhovor s podriadeným : štruktúra a kroky koučovacieho rozhovoru, GROW metóda, preberanie zodpovednosti za cieľ.

F. Mentoring: nástroje a techniky mentoringu, praktický nácvik reálnych situácií v mentoringu

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.