Osobný predaj

Osobný predaj - ako úspešné predať ( malo- veľkoobchod)

Cieľ kurzu:: naučiť sa metodiku prípravy na predaj a plánovania predaja, rozvíjať schopnosti       prezentácie úžitkov a zvládať námietky, zlepšiť schopnosť viesť obchodný rozhovor, zvýšiť svoj predaj

Cieľová skupina: Key account manager, manažér predaja - B2B, Obchodník, predajca, asistenti predaja - B2C, Poradca (finančný , nefinančný), Každý, kto obchoduje, predáva a chce byť úspešnejší.

Osobný predaj
Osobný predaj

Plánovanie obchodných aktivít: stratégie hľadania nových zákazníkov, rozbor 3-3-3, plánovanie kontaktov, telefonátov.

Príprava na stretnutie so zákazníkom: stanovenie cieľov a stratégie, analýza zákazníkov, analýza konkurencie.

Obchodná návšteva: otvorenie obchodného rozhovoru a spoznávanie zákazníka, prezentácia úžitkov produktu (služby), zvládnutie námietok, formulácia argumentov a otázok, nákupne signály a techniky uzatvorenia obchodu.

Prečítať typológiu zákazníka a využiť ju pri predaji: pedant, puntičkár, boss a pohodový typ zákazníka, testy pre účastníkov.

Zvládať taktiky a manipulácie pri predaji: zdržiavacie manévre - metóda "Colombo", manipulatívne techniky a ako ich zvládať.

Správne rokovať o cene: zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní, analýza cenového rozhovoru,
krížový a doplnkový predaj, techniky cross-selling (ako navýšiť hodnotu predaja), techniky up-selling
( keď zákazník nakupuje aj to, čo pôvodne nechcel).

ON LINE kurz: OSOBNÝ PREDAJ (One-to-One)

CENA: 120,00.-eur bez DPH/ os./ Trvanie kurzu: 3 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu)

TERMÍN: uveďte v Rezervácií účasti

APLIKÁCIE: MS TEAMS


ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ- Osobná účasť ( 1. deň ) : OSOBNÝ PREDAJ

Cena: 105-eur bez DPH/os/

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ (osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.