Osobný predaj - ako úspešné predať ( malo- veľkoobchod)

Cieľ kurzu: naučiť sa metodiku prípravy na predaj a plánovania predaja, rozvíjať schopnosti prezentácie úžitkov a zvládať námietky, zlepšiť schopnosť viesť obchodný rozhovor, zvýšiť svoj predaj

Cieľová skupina: Key account manager, manažér predaja - B2B, Obchodník, predajca, asistenti predaja - B2C, Poradca (finančný , nefinančný), Každý, kto obchoduje, predáva a chce byť úspešnejší.

OBSAH ( možnosť aplikácie obsahu na vzdelávacie potreby účastníkov):

Plánovanie obchodných aktivít: stratégie hľadania nových zákazníkov, rozbor 3-3-3, plánovanie kontaktov, telefonátov.

Príprava na stretnutie so zákazníkom: stanovenie cieľov a stratégie, analýza zákazníkov, analýza konkurencie.

Obchodná návšteva: otvorenie obchodného rozhovoru a spoznávanie zákazníka, prezentácia úžitkov produktu (služby), zvládnutie námietok, formulácia argumentov a otázok, nákupne signály a techniky uzatvorenia obchodu.

Prečítať typológiu zákazníka a využiť ju pri predaji: pedant, puntičkár, boss a pohodový typ zákazníka, testy pre účastníkov.

Správne rokovať o cene: zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní, analýza cenového rozhovoru,
krížový a doplnkový predaj, techniky cross-selling (ako navýšiť hodnotu predaja), techniky up-selling
( keď zákazník nakupuje aj to, čo pôvodne nechcel).

Zvládať taktiky a manipulácie pri predaji: zdržiavacie manévre - metóda "Colombo", manipulatívne techniky a ako ich zvládať.

Správne rokovať o cene: zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní, analýza cenového rozhovoru,
krížový a doplnkový predaj, techniky cross-selling (ako navýšiť hodnotu predaja), techniky up-selling
( keď zákazník nakupuje aj to, čo pôvodne nechcel).

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti.  Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti.  Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.