Lektorský a konzultačný tím:

 

 

Kľúčové slová: Lektor, Zdenko Knižka, Vladimír Homoľa, Miloš Šedovič, Jaroslav Adamkovič,

Ladislav Rovinský, Štefan Merreider, Emil Burák, Martin Hudák