Zameriavame sa najmä na:

1.  Poradenskú a konzultačnú činnosť: nastavovanie štandardov, a procesov, zvyšovanie výkonnosti a výnosov.

2. Vzdelávanie manažérov : zlepšovanie znalosti a zručnosti pre manažérov a tímlídrov, rozvoj podriadených, štandardy práce.

3. Vzdelávanie pracovníkov obchodu a nákupu: ( predaj a nákup, vyjednávanie, prezentovanie, akvizícia, psychológia predaja, CRM- starostlivosť o zákazníka).

4. Koučing a mentoring manažérov ( stredný manažment, TOP manažment, obchodníci).

5. Vzdelávanie a programy rozvoja pre školstvo, štátne úrady, samosprávu a zdravotníctvo.

6. Organizácia pracovných stretnutí (teambuilding), vrátane možnosti realizácie workshopu zameraného na riešenie problémov spoločnosti.


Hlavný lektor a spolupracujúci špecialisti

Ing. Zdenko Knižka- hlavný lektor, konateľ spoločnosti: Zodpovedá za chod spoločnosti, špecializuje sa na rozvoj manažérov, obchodníkov, nákupcov a poradenstvo v oblasti manažmentu a obchodu. Vedie programy na sebarozvoj a zlepšovanie zručnosti a znalosti účastníkov kurzov. Zabezpečuje tvorbu programov, ich metodiky, komunikáciu s klientmi a vzťahový marketing.

Ing. Katarína Bartková

Špecialistka na on- line marketing: Zabezpečuje rozvoj účastníkov v oblasti PPC reklamy, komunikácie na sociálnych sieťach, e-mail marketingu a affiliate marketingu. Konateľka vlastnej spoločnosti. Certifikáty: Google analytics, Google Ads, Reklama vo vyhľadávaní, Mobilná reklama, Reklama v nákupoch.

Ing. Štefan Merreider

Špecializuje sa riadenie ľudí, motiváciu, riadenie zákazníckych centier a sekretariátov, orientácia na zákazníka, riadenie obchodných činností a tímov, prezentácia, zvládanie námietok, argumentačné zručnosti, vyjednávanie a jednanie, manažment seba a času, osobný predaj tovarov a služieb, telefónny marketing a predaj cez telefón.

Vladimír Homoľa

Venuje sa tréningom a koučovaniu so zameraním na posilňovanie a rozvoj angažovanosti a interaktivity v riadení, rozvoji a vo vzdelávaní. Je absolventom viacerých vzdelávacích programov akreditovaných ICF (International Coach Federation, napr. The Art and Science of Coaching a Coaching Team Thinking and Team Innovation, Erickson College, Kanada.

 

 

MVDr. Miloš Šedovič

Pracuje v oblasti vzdelávania vyše dvadsať rokov. Špecializuje na osobnostný rozvoj manažérov, rozvoj obchodníkov a ich riadiacich tímlídrov. Budoval tímy obchodníkov, vzdelával ich, koučoval a obchodne riadil.

Ing. Jaroslav Adamkovič, PhD.

Špecialista na marketingové služby, manažment, poradenstvo v projektových činnostiach. Pôsobil v oblasti verejnej, štátnej správy a súkromných firmách ako poradca, projektový manažér, hodnotiteľ.

Vybraní klienti