Daňová kreativita

Táto kniha vznikla na pomoc daňovej osvete v krajine, pričom obsahuje okrem textu aj cca 40 príkladov. Je exkluzívnou pomôckou pre daňové subjekty (ktoré štáty v EÚ majú takéto niečo okrem Slovenska, čo myslíte?), zreteľa hodným daňovým činom a súčasne výzvou pre všetkých daňových odborníkov, či už sú na strane štátu, privátneho alebo verejného sektora. Prečo si to myslím? Lebo daňová kreativita predstavuje vrchol daňových znalostí, daňového majstrovstva a daňového know-how. Rozprávať o tom dokážu mnohí, ale realizovať iba výnimočne niektorí (o ekonomike aj na Slovensku vie strašne veľa ľudí tárať, ale len málo aj dobre rátať). Táto kniha je jedinečná - čo však dokáže oceniť len úzky okruh daňových odborníkov. Určite ju nezaradia medzi slovakgold.sk alebo slovenskediamanty.sk ako náš exportný produkt do zahraničia, to však ani nebolo cieľom autora. Tento titul má slúžiť Slovákom - ako inšpirácia ku kritickému mysleniu i pragmatickej invencii, ktoré sú príležitosťou. Pre Váš lepší rozhľad a z neho plynúce profit (zisk merateľný v peniazoch a spočítateľných v cene) i benefit (úžitok a osoh z vyššieho princípu nekvantifikovateľného, lebo hodnota je vždy viac ako "iba" cena).

Dane sú kľúčový zdroj verejných financií v každej trhovej ekonomike. Súčasne sú aktuálne horúcou témou a predmetom neutíchajúcich diskusií, často až búrlivej výmeny názorov, končiacej často hádkami o to, kto má alebo nemá "daňovú" pravdu. Každá pravda je krehká v tom, že môže byť vždy viacrozmerná - minimálne napríklad relatívna a absolútna. To si treba uvedomiť aj pri každom cieli usilujúcom o daňovú osvetu. A preto aj k daňovej "pravde" pristupovať s pokorou, ale i nutnou nádejou, že konštruktívny a korektný prístup aktívne dokáže podporiť efektívne daňové inovácie ústiace do produktívnej daňovej reformy. Aby sa nám ľahšie zdaňovalo i lepšie žilo.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Tvorivosť v daniach - základné pojmy
 3. Daňová taktika a pragmatika
 4. Daňová supervízia z pohľadu firmy
 5. Daňová kreativita
 6. Dane a hackeri
 7. Zdaňovanie bitcoinov
 8. Daňové kuriozity
 9. Daňové chyby - omyly a nesprávnosti z doterajších skúseností
 10. Medzinárodné zdaňovanie
 11. Krízová daňová komunikácia
 12. Daňová alchýmia
 13. Záver
 14. Literatúra
 15. O autorovi

Počet strán: 164

Rozmer: 148x220 mm

Hmotnosť: 238 g

Jazyk: slovenský

ISBN: 9788089253944

Rok vydania: 2019

Vydavateľstvo: TESFO

18,90 €