Komunikácia v konflikte a kríze

Ambíciou tejto knihy je ponúknuť naše videnie komunikačných zručností ako univerzálnu osobnú alebo pracovnú pomôcku pre každého, kto sa chce v komunikácii zlepšovať. A priori z hľadiska komunikácie nie univerzálnej, ale špeciálne krízovej s akcentom na konflikty. Takže jej cieľovou skupinou sú všetci ľudia, ktorí si uvedomujú vlastnú zodpovednosť i obrovské príležitosti a potenciál, ale i rozdiely zo zvládania (dobro) alebo nezvládania (zlo) komunikácie.

Obsah knihy bol zvolený tak, aby sa v nej prelínala vhodne teória a prax, súčasne zarezonoval vtip i dôvtip, t.j. pobavenie i poučenie. Časť knihy má prehľadový charakter, kde autor mapoval, zozbieral a komparoval aj iné odborné názory ku konfliktnej komunikácii. Všetko s cieľom pestrosti i praktickosti, aby titul čitateľovi čo najlepšie zachutil.

Obsah:

 • 1. Komunikácia - pojem, definícia, podstata, význam
 • 2. Verbálna a neverbálna komunikácia
 • 3. Krízová komunikácia - podstata, rozdiely, chyby
 • 4. Konflikty, spory, nedorozumenia, hádky
 • 5. Konflikt v klientskom centre i výsluch svedka
 • 6. Psychológia vplyvu pri konfliktoch
 • 7. Asertivita ako dobrý sluha, ale zlý pán
 • 8. Umenie dôvodiť a kvalifikovaná argumentácia
 • 9. Informačné šumy a komunikačné skraty - vybrané problémy
 • 10. Pragmatická komunikácia - niektoré východiská
 • 11. Internetová komunikácia
 • 12. Chyby v komunikácii
 • 13. Komunikačné kuriozity a zaujímavosti
 • 14. Konflikty na pracovisku - niektoré výkričníky
 • 15. Komunikačná obozretnosť šéfova i voči nemu
 • 16. Testy na komunikačné zručnosti

Počet strán: 212

Rozmer: 148x220 mm

Hmotnosť: 292 g

Jazyk: slovenský

ISBN: 9788089253869

Rok vydania: 2017

Vydavateľstvo: TESFO

18,90 €