ONE-ON-ONE  (Online )               ( lektor + jeden účastník )

ONE-ON-ONE
ONE-ON-ONE

Umenie riadenia a rozvoja

Termíny:  možnosť dohody termínov


Verejný prejav, Prezentácia

Termíny: možnosť dohody termínov


Teamleader

Termíny:  možnosť dohody termínov.


Koučing, Mentoring, SV

Termíny: možnosť dohody termínov


Vyjednávacie zručnosti

Termíny: možnosť dohody termínov


Komplikovaná komunikácia

Termíny:  možnosť dohody termínov.


Úspešný predaj

Termíny: možnosť dohody termínov.


Project management

Termín: možnosť dohody termínov


Change management

Termín: možnosť dohody  termínov.


Time manažment

Termín: možnosť dohody  termínov


Stres a konflikt

Termín:  možnosť dohody  termínov.


Vedenie hodnotiacich pohovorov

Termín: možnosť dohody termínov


Vedenie porád

Termín: možnosť dohody termínov.

Kurzy- Osobná účasť

 Košice ( max. 8 účastníci )

Osobná účasť
Osobná účasť

Komplikovaná komunikácia

Termín: 18. 10. 2022,  22. 11. 2022


Verejný prejav, Prezentácia

Termín: 17. 10. 2022, 21.11. 2022


Teamleader

Termín: 08.11.2022, 06.12.2022


Koučing, mentoring

Termín: možnosť dohody termínov


Vyjednávanie (obchod, nákup)

 Termín: 07.11.2022, 07..12.2022


Project management

Termín: možnosť dohody termínov


Umenie riadenia a rozvoja

Termín: možnosť dohody termínov


Efektívna práca počas Home-Office, Kurzarbeit

ON-LINE tréning, Dňa: podľa záujmu


V prípade záujmu o ďalšie kurzy realizovaných formou ON-LINE, OSOBNÁ ÚČASŤ (viď sekcie Manažment, Obchod a nákup, Osobnostný rozvoj, Odborné kurzy), prosím vyplňte "Rezerváciu účasti", ktorá je uvedená pri každom kurze, prípadne pomocou tohto "Kontaktného formulára"  požiadajte o ďalšie informácie. Vopred ďakujeme.

   NOVINKA ! 

10- DŇOVÝ RASTOVÝ     PROGRAM       PRE VÁŠ BIZNIS.