ONE-ON-ONE  (Online )           ( lektor + jeden účastník )

ONE-ON-ONE
ONE-ON-ONE

Verejný prejav, Prezentácia

Termíny: 08.04. 19.04., 3.5., 19.5. ,02.06., 30.06.,  alebo  možnosť dohody iných termínov. 


Teamleader

Termíny: 6.4., 13.04., 20.4., 04.05., 12.05., 26.05., 15.06., 28.06., alebo možnosť dohody iných termínov.


Koučing, Mentoring, SV

Termíny: 02.04., 27.04., 21.5., 18.06., alebo možnosť dohody iných termínov. 


Vyjednávacie zručnosti

Termíny: 07.04., 22.04., 06.05., 18.05., 03.06., 23.06.,  alebo možnosť dohody iných termínov.


Komplikovaná komunikácia

Termíny: 09.04., 28.04., 05.05., 13.05., 27.05., 16.06., 24.06.,  alebo možnosť dohody iných termínov.


Úspešný predaj

Termíny: 23.04., 14.05., 25.06., alebo možnosť dohody iných termínov.


Project management

Termín: 05.04., 15.04.,  21. 04., 29.04., 11.05., 25.05., 09.06., 22.06., alebo možnosť dohody iných termínov.


Change management

Termín: 14.04., 07.05., 20.05.,10.06., alebo možnosť dohody iných termínov.


Time manažment

Termín: 30.04., 24.05., 21.06., alebo možnosť dohody iných termínov


Stres a konflikt

Termín: 29.06., alebo možnosť dohody iných termínov.


Vedenie hodnotiacich pohovorov

Termín: 12.04., 10.05., 11.06., alebo možnosť dohody iných termínov


Vedenie porád

Termín: 26.04., 14.06., alebo možnosť dohody iných termínov.

Kurzy- Osobná účasť

 Košice ( max. 5 účastníci )

Osobná účasť
Osobná účasť

Komplikovaná komunikácia

Dňa: podľa záujmu


Verejný prejav, Prezentácia

Dňa: podľa záujmu


Teamleader

Dňa: podľa záujmu


Koučing, mentoring

Dňa: podľa záujmu


Vyjednávanie (obchod, nákup)

 Dňa: podľa záujmu


Project management

Dňa: podľa záujmu


Change management

Dňa: podľa záujmu


Efektívna práca počas Home-Office, Kurzarbeit

ON-LINE tréning, Dňa: podľa záujmu


V prípade záujmu o ďalšie kurzy realizovaných formou ON-LINE, OSOBNÁ ÚČASŤ (viď sekcie Manažment, Obchod a nákup, Osobnostný rozvoj, Odborné kurzy), prosím vyplňte "Rezerváciu účasti", ktorá je uvedená pri každom kurze, prípadne pomocou tohto "Kontaktného formulára"  požiadajte o ďalšie informácie. Vopred ďakujeme.

   NOVÉ!  UMENIE RIADENIA A ROZVOJA