ONE-ON-ONE  (Online )           ( lektor + jeden účastník )

ONE-ON-ONE
ONE-ON-ONE

Verejný prejav, Prezentácia

Termíny: 24.02., 11.03., 25.03.,

               08.04., 19.04.


Teamleader

Termíny: 25.02., 16.03., 17.03.

                6.4., 20.4.


Koučing, Mentoring, SV

Termíny: 10.02.2021, 03.03.

                02.04., 27.04.     

               


Vyjednávacie zručnosti

Termíny:  11.02., 26.02., 12.03., 26.03.

                 07.04., 22.04.


Komplikovaná komunikácia

Termíny: 23.02., 10.03., 24.03.

                09.04., 28.04.


Úspešný predaj

Termíny:  12.02., 04.03., 22.03.,

                 23.04.


Project management

Termín: 22.02., 09.03., 21.04.

     

Change management

Termín: 18.03., 14.04.

Kurzy- Osobná účasť

 Košice ( max. 5 účastníci )

Osobná účasť
Osobná účasť

Komplikovaná komunikácia

Dňa: podľa záujmu


Verejný prejav, Prezentácia

Dňa: podľa záujmu


Teamleader

Dňa: podľa záujmu


Koučing, mentoring

Dňa: podľa záujmu


Vyjednávanie (obchod, nákup)

 Dňa: podľa záujmu


Project management

Dňa: podľa záujmu


Change management

Dňa: podľa záujmu


Efektívna práca počas Home-Office, Kurzarbeit

ON-LINE tréning, Dňa: podľa záujmu


V prípade záujmu o ďalšie kurzy realizovaných formou ON-LINE, OSOBNÁ ÚČASŤ (viď sekcie Manažment, Obchod a nákup, Osobnostný rozvoj, Odborné kurzy), prosím vyplňte "Rezerváciu účasti", ktorá je uvedená pri každom kurze, prípadne pomocou tohto "Kontaktného formulára"  požiadajte o ďalšie informácie. Vopred ďakujeme.