MOTTO: Vzdelanie je zbraň, ktorou môžeš zmeniť seba a svet.

"Pred 60 rokmi som vedel všetko. Teraz neviem nič. Vzdelanie je postupné odhaľovanie našej nevedomosti." Will Durant (historik a filozof).

Príbeh prvý: "Na jednom kurze som rozdal účastníkom (manažérom) test so šestnástimi zručnosťami , ktoré sú potrebné pre efektívnu prácu manažéra. Účastníci sa mali sami ohodnotiť v rozpätí od 0% do 100 %. Väčšine manažérov trvá test cca 10-15 minút. Jednému mladšiemu manažérovi to trvalo necelú minútu. Hodnotenie mal všade na úrovni 100 %. Trval na svojom, že je to pravda."

"Jedine ten je vzdelaný, kto sa naučil, ako sa učiť a zmeniť sa." Carl Rogers ( psychológ)

Príbeh druhý: Ozval sa mi manažér, ktorý chcel napriek dlhoročnej praxi  konzultovať prípravu projektu a jeho prezentáciu, na výberové konanie v medzinárodnej firme. Tri dni po výberovom konaní som dostal SMS: "Dobrý deň pán Knižka, chcem Vám ešte raz poďakovať za prípravu. Bol som na pohovore úspešný, myslím že boli veľmi prekvapení  z mojej prezentácie..."  S pozdravom R.O.

 Schopnosť  účastníka naučiť sa a niečo zmeniť vo svojom živote je najväčšou odmenou pre lektora!

Naša vízia: Poskytnúť účastníkom kurzov relevantnosť a aplikovateľnosť získaných vedomosti a zručnosti v reálnej praxi. Pomocou interaktivity, rozmanitosti metód a obsahu dosiahnuť zlepšenie profesionálnych a osobných zručnosti a znalosti účastníkov kurzov.

Informácie o spoločnosti Lumatel s.r.o.
Informácie o spoločnosti Lumatel s.r.o.

Spoločnosť LUMATEL s.r.o. vznikla 25.6.2013. Hlavný lektor (Zdenko Knižka) pôsobí v oblasti vzdelávania od roku 2001.

V súčasnosti spoločnosť realizuje verejné a firemné vzdelávacie programy, poradenskú a konzultačnú činnosť.

Spolupracuje s viacerými vzdelávacími, poradenskými  spoločnosťami a lektormi na Slovensku a v Čechách.

Informácie o spoločnosti a lektoroch


MANAŽMENT. Programy zamerané na rozvoj zručnosti a znalosti manažéra, majiteľa firmy, stredného, vyššieho manažmentu. Cieľom je zvýšenie odbornej úrovne manažéra pri riadení podriadených.

OBCHOD, NÁKUP. Programy cielene na  segment obchodu, nákupu, zákazníckych a call centier (aktívne, pasívne), s cieľom zvýšenia obratu firmy, šetrenia nákladov a zlepšenia služieb pre klientov.

SEBAROZVOJ. Programy pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o sebarozvoj, zlepšenie znalosti a zručnosti. Cieľom sebarozvoja je uspieť na súčasnom trhu práce, v súkromnej, verejnej sfére a v samospráve.

Hlavný lektor a spolupracujúci špecialisti

Zdenko Knižka
Zdenko Knižka

Ing. Zdenko Knižka- hlavný lektor, konateľ spoločnosti: Zodpovedá za chod spoločnosti, špecializuje sa na rozvoj manažérov, obchodníkov, nákupcov a poradenstvo v oblasti manažmentu a obchodu. Vedie programy na sebarozvoj a zlepšovanie zručnosti a znalosti účastníkov kurzov. Zabezpečuje tvorbu programov, ich metodiky, komunikáciu s klientmi a vzťahový marketing.

Ing. Katarína Bartková

Špecialistka na on- line marketing: Zabezpečuje rozvoj účastníkov v oblasti PPC reklamy, komunikácie na sociálnych sieťach, e-mail marketingu a affiliate marketingu. Konateľka vlastnej spoločnosti. Certifikáty: Google analytics, Google Ads, Reklama vo vyhľadávaní, Mobilná reklama, Reklama v nákupoch.

Ing. Štefan Merreider

Špecializuje sa riadenie ľudí, motiváciu, riadenie zákazníckych centier a sekretariátov, orientácia na zákazníka, riadenie obchodných činností a tímov, prezentácia, zvládanie námietok, argumentačné zručnosti, vyjednávanie a jednanie, manažment seba a času, osobný predaj tovarov a služieb, telefónny marketing a predaj cez telefón.

Vladimír Homoľa

Venuje sa tréningom a koučovaniu so zameraním na posilňovanie a rozvoj angažovanosti a interaktivity v riadení, rozvoji a vo vzdelávaní. Je absolventom viacerých vzdelávacích programov akreditovaných ICF (International Coach Federation, napr. The Art and Science of Coaching a Coaching Team Thinking and Team Innovation, Erickson College, Kanada.

 

 

MVDr. Miloš Šedovič

Pracuje v oblasti vzdelávania vyše dvadsať rokov. Špecializuje na osobnostný rozvoj manažérov, rozvoj obchodníkov a ich riadiacich tímlídrov. Budoval tímy obchodníkov, vzdelával ich, koučoval a obchodne riadil.

Ing. Jaroslav Adamkovič, PhD.

Špecialista na marketingové služby, manažment, poradenstvo v projektových činnostiach. Pôsobil v oblasti verejnej, štátnej správy a súkromných firmách ako poradca, projektový manažér, hodnotiteľ.

LUMATEL s.r.o.

Za Mostom 1688/1b, 

Košice- Krásna, 04018

E-mail:

kurzy@lumatel.sk

lumatel@lumatel.sk

Sledujte ma

Facebook
Twitter
 

Vybraní klienti