ONE-ON-ONE  (Online )               ( lektor + jeden účastník )

ONE-ON-ONE
ONE-ON-ONE

Umenie riadenia a rozvoja

Termíny: 08.07., 19.07., 10.078, 24.08. alebo možnosť dohody iných termínov


Verejný prejav, Prezentácia

Termíny: 30.06.,15.07.,17.08.  alebo  možnosť dohody iných termínov. 


Teamleader

Termíny:  28.06.,16.07., 12.08. alebo možnosť dohody iných termínov.


Koučing, Mentoring, SV

Termíny:  18.06., 12.07., 25.08.  alebo možnosť dohody iných termínov. 


Vyjednávacie zručnosti

Termíny: 23.06., 14.07., 11.08.  alebo možnosť dohody iných termínov.


Komplikovaná komunikácia

Termíny: 24.06., 13.07., 18.08.  alebo možnosť dohody iných termínov.


Úspešný predaj

Termíny: 25.06., 03.08.  alebo možnosť dohody iných termínov.


Project management

Termín:  22.06., 20.07., 19.08.  alebo možnosť dohody iných termínov.


Change management

Termín: 10.06., alebo možnosť dohody iných termínov.


Time manažment

Termín: 21.06., alebo možnosť dohody iných termínov


Stres a konflikt

Termín: 29.06., alebo možnosť dohody iných termínov.


Vedenie hodnotiacich pohovorov

Termín: možnosť dohody termínov


Vedenie porád

Termín: možnosť dohody termínov.

Kurzy- Osobná účasť

 Košice ( max. 5 účastníci )

Osobná účasť
Osobná účasť

Komplikovaná komunikácia

Termín: 27.08., alebo podľa záujmu


Verejný prejav, Prezentácia

Termín: 09.07., alebo podľa záujmu


Teamleader

Termín: 09.08., 23.08.


Koučing, mentoring

Termín: 26.08., alebo podľa záujmu


Vyjednávanie (obchod, nákup)

 Termín: 13.08., alebo podľa záujmu


Project management

Termín: 20.08., alebo podľa záujmu 


Umenie riadenia a rozvoja

Termín: podľa záujmu


Efektívna práca počas Home-Office, Kurzarbeit

ON-LINE tréning, Dňa: podľa záujmu


V prípade záujmu o ďalšie kurzy realizovaných formou ON-LINE, OSOBNÁ ÚČASŤ (viď sekcie Manažment, Obchod a nákup, Osobnostný rozvoj, Odborné kurzy), prosím vyplňte "Rezerváciu účasti", ktorá je uvedená pri každom kurze, prípadne pomocou tohto "Kontaktného formulára"  požiadajte o ďalšie informácie. Vopred ďakujeme.

   NOVÉ!  UMENIE RIADENIA A ROZVOJA