ONE-ON-ONE  (Online )           ( lektor + jeden účastník )

ONE-ON-ONE
ONE-ON-ONE

Verejný prejav, Prezentácia

Termíny: 26.01.2021, 24.02.2021


Teamleader

Termíny:  25.01., 09.02., 25.02.


Koučing, Mentoring, SV

Termíny: 10.02.2021


Vyjednávacie zručnosti

Termíny:  11.02., 26.02.2021


Komplikovaná komunikácia

Termíny: 08.02., 23.02.2021


Úspešný predaj

Termíny: 28.01.2021, 12.02.2021,


Project management

Termín: 27.01.2021, 22.02.2021

Kurzy- Osobná účasť

 Košice ( max. 5 účastníci )

Osobná účasť
Osobná účasť

Komplikovaná komunikácia

Dňa: podľa záujmu


Verejný prejav, Prezentácia

Dňa: podľa záujmu


Teamleader

Dňa: podľa záujmu


Koučing, mentoring

Dňa: podľa záujmu


Vyjednávanie (obchod, nákup)

 Dňa: podľa záujmu


Project management

Dňa: podľa záujmu


Change management

Dňa: podľa záujmu


Efektívna práca počas Home-Office, Kurzarbeit

ON-LINE tréning, Dňa: podľa záujmu


V prípade záujmu o ďalšie kurzy realizovaných formou ON-LINE, OSOBNÁ ÚČASŤ (viď sekcie Manažment, Obchod a nákup, Osobnostný rozvoj, Odborné kurzy), prosím vyplňte "Rezerváciu účasti", ktorá je uvedená pri každom kurze, prípadne pomocou tohto "Kontaktného formulára"  požiadajte o ďalšie informácie. Vopred ďakujeme.