Testy na vybrané okruhy problémov, vlastnosti a zručnosti.

Výsledky uvedených testov sú len indikatívne. Podrobnejšie informácie môžete získať na našich kurzoch.
Vyplnením testov súhlasíte s využitím vašej mailovej adresy na marketingové účely spoločnosti LUMATEL s.r.o.

   TEST: Škála životných situácií.

Vyplnením dotazníka zistite, ako silne na Vás vplývajú životné situácie. V prípade nepriaznivého výsledku, vám doporučujeme riešiť svoju životnú situáciu, svoj životný postoj k sebe a okoliu.

Kliknite na obrázok a vyplňte test!


TEST: EQ - Emocionálna inteligencia

Je jedno z verejných tajomstiev psychológie, že podľa školského prospechu, podľa IQ alebo podľa výsledkov psychologických testov nie je možné navzdory popularite týchto hodnotení spoľahlivo predpovedať úspech v živote. IQ prispieva k faktorom určujúcich úspech v živote len 20%. Zvyšných 80% tvoria ďalšie vplyvy. Podľa niektorých štúdií vyplýva, že EQ má niekoľko násobne väčší vplyv na úspech ako IQ.GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Praha : Metafora, 2011. S. 39-40
                   Kliknite na obrázok a vyplňte test!

TEST: Ste workholik ?

Workoholizmus či workholismus je "závislosť na prácu". O závislosti na prácu je možné hovoriť v prípade, keď sa práca stáva v živote jednoznačne dominantným témou. Workholik je človek, ktorému práca likviduje záujmy a koníčky, často aj sociálne a partnerský život, stáva sa najčastejšie myšlienkou aj najbežnejším konverzačnou témou.
                Kliknite na obrázok a vyplňte test!